Οι υπηρεσίες μας Our services - A. Vosnakis Ltd | A. Vosnakis Ltd

Οι υπηρεσίες μας


♦ Μελέτη με ολοκληρωμένες σχεδιαστικές προτάσεις (αρχιτεκτονικά σχέδια, προοπτικά, επεξηγηματικά σκίτσα) διαμόρφωσης και εξοπλισμού των χώρων κατοικίας, μαζί με κοστολογικές προσεγγίσεις.

♦ Επιλογή και προσφορά αξιόλογων επίπλων από τις συλλογές μας για κάθε χώρο σύμφωνα με την δυνατότητα του προϋπολογισμού σας.

♦ Σχεδίαση και εκτέλεση «ειδικών» επιπλώσεων.

♦ Μελέτη και εξοπλισμό σε επαγγελματικούς χώρους όπως γραφεία, ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα κτλ.

♦ Υπεύθυνη παράδοση και εγκατάσταση των επίπλων στον χώρο σας.
Η αποστολή εμπορευμάτων εντός του νομού Αττικής πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.

♦ Υπηρεσία After Sales Service.
Και μετά την ολοκλήρωση της πώλησης παραμένουμε στη διάθεση του πελάτη για υποστήριξη σε τεχνικά θέματα, απορίες κ.α.

♦ Υπηρεσία Distance Interior Design.
Για όσους βρίσκονται σε μακρινή απόσταση και δεν θα είναι εύκολη η προσωπική επίσκεψη τους, με την υπηρεσία αυτή έχουν την δυνατότητα εύκολα, γρήγορα και οικονομικά μιας ολοκληρωμένης μελέτης με προτάσεις και απαραίτητη καθοδήγηση- συμβουλές για την διαμόρφωση του χώρου τους.