Ώρες λειτουργίας Shopping hours - A. Vosnakis Ltd | A. Vosnakis Ltd

Shopping hours


Shopping hoursclock

Monday                   8:30 am – 14:30 pm
Tuesday                  8:30 am – 14:00, 17:30 – 20:30 pm
Wednesday           8:30 am – 14:30 pm
Thursday                8:30 am – 14:00, 17:30 – 20:30 pm
Friday                      8:30 am – 14:00, 17:30 – 20:30 pm
Saturday                 8:30 am – 14:00 pm