Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων Interior Architectural Design - A. Vosnakis Ltd | A. Vosnakis Ltd

Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ , ΙΔΕΕΣ , ΣΧΕΔΙΑInterior Arcitectural Design

Η στενή συνεργασία με τον ιδιοκτήτη ώστε το ύφος, ο χαρακτήρας, η τελική αίσθηση στο σπίτι αλλά και το κόστος μαζί και ο χρόνος που θα απαιτηθούν στην ολοκλήρωση μιας λύσης, είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου. Έτσι λοιπόν σε όλα τα στάδια και φάσεις εκτέλεσης των εργασιών είναι απαραίτητα σειρά σκίτσων, σχεδίων, τρισδιάστατων προοπτικών, κατασκευαστικών λεπτομερειών, ώστε η συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη αλλά και με τα συνεργεία να μη γίνεται απλώς με “λόγια”.

Ο ενδιαφερόμενος ακόμα κι αν βρίσκεται σε απόσταση έχει την δυνατότητα να συνεργαστεί μαζί μας με την νέα μας υπηρεσία Distance Interior Design γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Για περισσότερες πληροφορίες [ κλικ εδώ ]


Distance Interior Design - A. Vosnakis Ltd